Tietosuoja

SUOMEN VASKISEPÄT OY
Yritys noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja kuvauksen, mihin kerättyjä tietoja käytetään.
Tietosuojaselostetta muutetaan tarvittaessa vastaamaan aina voimassa olevaa menettelytapaa henkilötietojen käsittelystä. Voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla rekisterinpitäjän internetsivustolla.

ASIAKASHANKINTAREKISTERI

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Vaskisepät Oy, 3141647-1
 2. Rekisteri
  Suomen Vaskisepät Oy:n asiakashankintarekisteri
 3. Yhteyshenkilö
  Niko Kreivi, niko@vaskisepat.fi, +358 44 2929 768
 4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste
  Rekisteri koostuu rekisterinpitäjän hallussa olevista yhteystiedoista, joilla kontaktoidaan potentiaalisia asiakkaita. Asiakashankintarekisteriä pidetään yllä, jotta rekisterinpitäjän työntekijöillä on käytettävissään ajantasaiset yhteystiedot potentiaalisen asiakkaan kontaktointia varten. Tietoja ei käytetä markkinointiviestintään, uutiskirjeiden toimittamiseen ja mielipidetutkimuksiin. Henkilörekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.
 5. Rekisterin sisältämät tiedot
  Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä:
  Nimi
  Osoite
  Puhelinnumero
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Suomen Vaskisepät Oy käyttää asiakashankinnassaan soittopalvelua, johon tiedot saadaan ulkopuolisesta tietolähteestä.
 7. Säilytysaika
  Soittopalvelua varten saadut tiedot käydään kerran vuodessa läpi ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 8. Henkilötietojen luovuttaminen
  Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
 9. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet
  Henkilörekisterin suojaamiseen on käytetty teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Henkilörekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.
 10. Alihankkijat
  Rekisterinpitäjä käyttää seuraavia alihankkijoita, joilla on pääsy tietoihin omien työtehtäviensä suorittamiseksi:
  Soittolinja Oy, 2912603-7 Soittopalvelun tarjoaja
  Rekisterinpitäjä on varmistanut, että alihankkijat noudattavat tietosuoja-asetuksen määräyksiä.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakashankintarekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.
  Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rekisterissä häntä koskeviin tietoihin: tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus.
  Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu asiakasrekisteriin, tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan.
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.
 12. Yhteydenotot
  Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön.
  Rekisteripitäjä voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.

EVÄSTEET
Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), kävijäliikenteen seuraamiseen, palvelun laadun parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeitä käytetään ainoastaan tilastollisesti, ja ne eivät kerää henkilökohtaisia tunnistetietoja.

Näitä evästeitä käytetään keräämään anonyymejä tilastoja siitä, kuinka käyttäjä on vuorovaikutuksessa sivustomme kanssa; esimerkiksi suosituimmista sivuista, sivustolla vietetyn ajan määrä ja mitä kautta käyttäjä on päätynyt sivustolle, esim. hakukone tai mainosbanneri sekä vastaavaa luonteeltaan anonyymia käyttäjätietoa.

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät voi kuljettaa viruksia. Sivustomme saattavat toimia puutteellisesti, jos evästeitä ei ole hyväksytty selaimen asetuksissa. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois käytöstä internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen voi kuitenkin vaikuttaa verkkokauppojen asianmukaiseen toimintaan.

Evästeiden avulla voimme kohdentaa mainontaamme ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, millä sivuilla olet vieraillut ja niiden avulla voimme myös analysoida sekä kehittää sivustoamme. Pystyäksemme kehittämään verkkosivustoa sekä kohdentamaan mainontaamme käytämme palveluntarjoajia, jotka puolestaan myös käyttävät evästeitä. Evästeisiin kerätty tieto on kuitenkin anonyymia eikä niiden tarkoituksena ole kerätä henkilötietoja. Verkkosivuillamme käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen. Pysyvät evästeet tallentuvat pidemmäksi ajaksi. Voit katsoa selaimesi asetuksista mitä evästeitä laitteellesi on tallennettu ja milloin ne vanhenevat.

Tilastojen keräämiseen käytämme tilastointityökalua Google Analytics, joka käyttää evästeitä ja verkkojäljitteitä. Käytämme avoimenlähdekoodin Google Fonts -fontteja sivustollamme, jotka ovat avoimen lähdekoodin fontteja. Fontit käyttävät rajapintaa Googlen palveluiden ja sivuston välillä. Tässä tiedon siirrossa Google kerää tilastointia ja palveluiden parantamista varten mm. ip-osoitteita ja optimoi fonttien jakelua sivustoille. Hyväksyt mm. Google-fonttien käytön sivustolla käyttämällä tätä sivustoa.

Mikäli haluat, voit estää kolmannen osapuolen evästeet vierailemalla sivustolla http://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ja ruksaamalla kyseinen yritys pois listalta.

Mikäli haluat, voit myös estää Googlen tallentamat evästeet vierailemalla sivulla https://www.google.com/settings/u/0/ads ja määrittää haluamasi asetukset.

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden tallentamisen selaimesi avulla.

ARVONNAN EHDOT

 1. Arvonnan järjestäjä: Suomen Vaskisepät, Y-tunnus 3141647-1
 2. Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet henkilö. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran. Arvontaan eivät voi osallistua Suomen Vaskisepät organisaatiossa työskentelevät henkilöt.
 3. Arvontaan osallistumisaika on 5.3.2021-30.6.2021. Arvonta suoritetaan heinäkuun 2021 aikana.
 4. Arvontaan osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi ottaa yhteyttä arvontaan
osallistuneeseen puhelimitse markkinointitarkoituksissa.
 5. Palkintona on kahden hengen majoitus kylpylähotelli Peurungassa sisältäen illallisen – arvo 300 euroa.
 6. Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron tässä arvonnassa olevasta palkinnosta.
 7. Palkintoa ei vaihdeta käteiseen rahaan.
 8. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajan nimi ilman erillistä suostumusta ja korvausta. Arvonnan voittaja voidaan myös julkaista Suomen Vaskisepät medioissa, nettisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. Suomen Vaskisepillä on oikeus käyttää arvonnan voittajan tietoja omiin markkinointitarkoituksiin. Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään Suomen Vaskisepät tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Arvonta ei ole kenenkään Suomen Vaskiseppien ulkopuolisen tahon sponsoroima tai muuten tukema sponsoroima. Facebook ei ole arvonnassa mukana.
 9. Nämä viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja samalla hyväksyvät nämä arvonnan säännöt. Osallistuminen ei edellytä ostamista ja järjestäjällä on oikeus sääntömuutoksiin.