Välikatto, aluskate ja tuuletus – Varmista katon rakenteiden tuuletus remontissa

Tässä artikkelissa

Epäilyttääkö katon kunto?

Ei hätää - Vaskisepiltä saat tarkan kuntoarvion johon voit luottaa. Yli 97,8% asiakkaistamme suosittelee meitä myös ystäville ja tutuilleen.
Varaa ilmainen kuntotarkastus

Katon rakenteiden tuuletus on elintärkeää katon terveydelle

Katon ja rakenteiden tuuletus on tärkeä ottaa huomioon kattoa remontoitaessa. Hyvän tuuletuksen ja laadukkaan rakenteen avulla vältetään yllättävät kosteusvauriot katon ja sen alapuolisissa rakenteissa.

Hyvin tehty tuulettuva välikatto ja aluskate auttavat säilyttämään rakennuksen käyttökelpoisena vuosikymmeniä ilman suuria korjauksia. Kustannuksia säästyy ja parhaimmillaan autetaan säilyttämään rakennuksen arvoa pitkäksi aikaa.

Tärkeimpiä katon ja rakennuksen muuhunkin käyttöikään on juurikin kosteuden poistaminen rakenteista. Onneksi rakenteiden oikeaoppinen tekeminen ei ole vaikeaa ja voit onnistua siinä helposti osaavien ammattilaisten kanssa.

Erilaisilla kattotyypeillä ja kattomateriaaleilla on omat vaatimuksensa tuuletuksen toteuttamisen suhteen. Näissä asioissa juuri asiantuntemus on tärkeintä, koska samat toteutustavat eivät sovi välttämättä kaikille katoille.

Kattoremonttia suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon katon ja sen alusrakenteiden tuulettuminen, lue lisää miten varmistetaan laadukas tuulettuva rakenne kattoremontissa.

Rakenteiden tuulettuvuus

Tuuletuksella on tarkoitus haihduttaa rakenteisiin pääsevä kosteus. Kosteutta tulee aina jossain olomuodossa, vetenä, höyrynä, lumena tai jäänä.

Peltikatossa materiaalin pintaan tiivistyy ilmankosteutta kondensoitumalla. Peltinen katto näyttää hikoilevan, vaikka katto itsessään ei tuota kosteutta.

Tämä kondensoituminen on vain peltikaton luonnollinen ominaisuus, jonka vuoksi katemateriaalin ja välissä olevien välikaton ja aluskatteen tuulettuminen on tärkeää.

Kosteus ei ole ongelma jos se pystyy haihtumaan ja kuivumaan tehokkaasti eikä pääse valumaan tai imeytymään rakenteisiin missään vaiheessa.

Vesikatto ja alapuolinen välikatto ja aluskate ovat kokonaisuus, jossa yhdistyvät vedeneristys ja muut lämmöneristyksen ja höyrysulkujen rakenne. Jos rakennuksessa on runsasta kosteuden eritystä, on hyvään tuulettuvuuteen kiinnitettävä huomiota.

Ilmasulku estää ilmanvirtauksen rakenteen läpi. Höyrysulku estää vesihöyryn siirtymisen rakenteen läpi kuivenmpaan ulkoilmaan. Ongelmat syntyvät kun rakenteessa on lämmöneristeen kylmällä puolella tiivis rakenne, josta kosteus ei pääse läpi vaan tiivistyy rakenteeseen. Vesi voi valua rakenteisiin silminnähtävästi.
Jos tuuletus on puutteellista, voivat puurakenteet pahimmassa tapauksessa lahota. Vesi voi myös tippua rakenteesta takaisin sisälle rakennukseen.

Hyvin rakennettu tuulettuva rakenne on aina turvallisempi kuin huonosti tuulettuva. Vesikaton ja sen alla olevien välikaton ja aluskatteen rakenne on aina suunniteltava niin, että ongelmia ei pääse syntymään.

Toteutettu kattoremontti Raitatiellä

Välikaton tuuletus ja rakenne

Välikatto koostuu kantavista rakenteista, lämpöeristyksestä sekä ilman- ja höyrynsuluista. Välikaton ja vesikaton välissä hyvin toimiva tuuletusväli auttaa kosteuden poistumista rakenteista ja auttaa haihduttamaan peltikatteen pintaan kondensoituvaa vettä.

Eristyksien käyttäminen välikatossa on vaihdellut vuosikymmenten aikana, ja yleistä on ollut käyttää höyrysulkuna jopa ohutta muovikalvoa, jonka pintaan on helposti muodostunut kylmäsiltoja, joihin kosteus pääsee tiivistymään.

Eristeiden yläpuolella on oltava riittävä tuuletusväli ja tämän välin korjauttaminen on mahdollista pätevien ammattilaisten toimesta. Tuuletustilaa voidaan lisätä kattotuoleja säätämällä tai korottamalla. Tuuletusvälin lisääminen voi olla ajankohtaista erityisesti rakennuksissa, joissa on vino sisäkatto, koska tuuletusväli on niissä yleisesti hyvin pieni.

Välikaton rakenteen hyvä tuulettuvuus on toimivan katon perus ominaisuus. Riittävä tuuletus pitää välikaton kosteusvauriot pois. Välikaton tuulettuminen ylläpitää myös alla olevan rakennuksen kosteuden hallintaa.

Aluskatteen tuuletus ja rakenne

Aluskate johtaa vesikatteen läpi päässeen veden, katolla olevan lumen sulamisveden tai peltiin kondensoituneen ilmankosteuden pois niin, että kosteus ei pääse alapuolisiin rakenteisiin. Nykyisin aluskate laitetaan käytännössä kaikkien vesikattojen alle.

Vesikaton materiaali määrää aluskatteen laadun muiden katon rakenteiden kanssa. Kestävyydellä on tärkeä merkitys aluskatteessa. Aluskatteen tai aluskermin vuoksi on huono alkaa purkamaan päällä olevaa virheetöntä vesikattoa vain, koska aluskate on vaurioitunut.

Aluskatteeksi on valittu helposti muovikalvoja, joiden on uskottu kestävän ikuisesti. Muovi on kuitenkin materiaali, joka haurastuu muutamassa vuosikymmenessä. Tämän aiheuttaa muovissa olevien pehmentävien kemikaalien haihtuminen ajan kuluessa ja muovi muuttuu elastisesta lasimaiseksi.

Muovisten aluskatteiden lisäksi on käytetty pahvisia aluskatteita. Pahvit kuitenkin repeytyvät huonosti tuulettuvassa rakenteessa kosteus vaihteluista johtuen.

Hyväkuntoinen huopakatto on hyvä aluskate uudelle konesaumatulle peltikatolle. Asentamista varten tarvitaan vain pintasirotteeton aluskermi, joka erottaa kattomateriaalit toisistaan. Tällöin on kuitenkin hyvä huolehtia välikaton tuulettumisesta.

Aluskatteen materiaalin lisäksi myös sen ammattitaitoisella asentamisella on ratkaisevin merkitys kattorakenteen toiminnassa. Erityistä huomiota pitää kiinnittää läpivientien tiivistämiseen.

Kaksinkertaiset tuulettuvat rakenteet

Vesikatteen ja välikaton ristiin tuulettuminen on ihanteellinen asia monissa tapauksissa. Tällöin ilma saadaan hallitusti liikkumaan katteen alapuolisessa ja katteiden väliin jäävissä tilassa sopivana virtauksena.

Kaksinkertainen tuulettuminen on mahdollista toteuttaa välikatolle muodostuvalla ilmavalla tilalla, missä hallitusti liikkuva ilmavirtaus kuivattaa esimerkiksi katteen pintaan tiivistyvän kondensioveden.

Harjatuuletus ajaa kosteuden katteiden välistä ylöspäin ja haihduttaa veden, ennenkuin se pääsee imeytymään rakenteisiin. Harjatuuletukseen auttavat tuuletusaukot ja mahdollisesti alipainetuulettimet jos tuulettuva tila on hyvin ahdas.

Välikaton tuuletus on kaksinkertaisen tuulettumisen ensimmäinen taso, toinen tuulettumisen taso muodostuu aluskatteen ja vesikatteen väliin. Tästä välistä puhutaan yleensä tuuletusvälinä. Tämän välin korjaaminen vaatii ammattitaitoa ja osaamista. Väärin toimiva tuuletusväli on kosteudelle erinomainen paikka tiivistyä.

Konesaumatun peltikaton tuuletus käy helposti

Hyvin vesitiiviin ja kestävän konesaumakaton tuuletuttumisesta on helpointa huolehtia jo rakennusvaiheessa. Tuulettumisen ratkaisuihin vaikuttavat kattomateriaalin lisäksi kattotyyppi ja kohteeseen liittyvät ominaisuudet.

Huonosti tuulettuva välikatto on mahdollista kunnostaa katon asentamisen yhteydessä. Kun tuulettuminen otetaan huomioon jo katon suunnittelu vaiheessa, on kattoon mahdollista tehdä tuulettuva ratkaisu, joka takaa vesikaton ja välikaton toiminta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Konesaumakaton ja aluskatteen väliin tulee aluslaudoitus ja myös aluskatteen ja välikaton väliin voidaan asentaa laudoitus. Tällöin aikaansaadaan kaksinkertainen tuuletusväli. Konesaumakaton tuulettuminen käy tällä rakenteella hyvin helposti.

Välikatto ja aluskate kattoremontissa

Kattoa uusittaessa vanha kate puretaan yleensä kokonaan pois. Hyväkuntoisen huopakaton tapauksessa kate voi toimia hyvänä aluskatteena.

Vanhaa peltiä tai tiilikattoa purettaessa on mahdollista tarkistaa aluskatteen kunto ja hyvässä tapauksessa siihen voidaan tehdä tarvittavat korjaukset.

Katteen ja aluskatteen väliin tuleva tuuletusväli on tässä vaiheessa mahdollista laittaa kuntoon, jos väli on puuttunut kokonaan tai ollut liian ahdas.

Ennen vesikatteen purkamista voidaan tarkastaa välikatto ja suunnitella mahdolliset tehtävät kunnostustoimenpiteet. Kattotuoleja voidaan joutua säätämään ja korottamaan jotta saadaan aikaan tarpeeksi ilmava tuulettuva tila.

Välikaton kunnon tarkistaminen voi olla haastavaa, sillä huonosti tuulettuva välikatto ei välttämättä näytä ulospäin merkkejä ennen kuin rakenteet ovat vaurioituneet. Lommollaan oleva katto on jo selkeä merkki alapuolella olevien rakenteiden pettämisestä puisten osien lahotessa.

Kattoremontin yhteydessä yleensä lisätään välikaton tuulettuvuutta myös tuuletusaukkojen ja ritilöiden avulla. Parhaimman lopputuloksen aikaan saamiseksi on oltava perillä kattorakenteiden ja tuulettavuuden toimivuudesta.

Osaamattomana voidaan aiheuttaa pahoja vaurioita välikaton rakenteisiin. Ota rohkeasti yhteyttä esimerkiksi vaskiseppien ammattilaisiin välikaton ja aluskatteen remonttia suunniteltaessa.

Välikaton, aluskatteen ja tuuletuksen muistilista

  • Välikaton ja vesikatteen säännöllinen tarkastaminen ja ajallaan suoritetut huoltotoimet ovat hyviä keinoja varmistaa katon toimivuus ja tuulettuminen.
  • Tarkasta katto ja räystäskourut kahdesti vuodessa. Keväällä ja syksyllä.
  • Puhdista katto mahdollisuuksien mukaan roskista.
  • Älä poista jäätä hakkaamalla. Jos poistat lunta, tee se kerroksittain älä kinosta seinän viereen.
  • Huolto ja asennustöiden aikana suojaa kate huolellisesti.
  • Teetä pienetkin korjaukset nopeasti vaurion havaittaessa. Pienestä viasta voi tulla iso ajan kuluessa.
  • Suunnittele ja toteuta välikaton tuulettamisen parantaminen, jos havaitset välikatossa kosteutta tai sisäilmassa tuntuu tunkkaiselta katon läheisyydessä.
  • Ahtaan välikaton tuulettumista voidaan parantaa alipainetuulettimilla.
  • Teetä välikaton ja aluskatteen korjaustyöt ammattilaisella.
  • Vaadi tehdystä työstä takuu.

Saattaisit pitää myös näistä